kikohozii kitokanacho na mapafu

Question

Kikohoziii kinacho sababishwa na mapafu kuna uwezekano wa kupona kwa kwa njia zipii mama angu ugonja help me pls?

Anonymous 2 years 0 Answers 184 views 0

Leave an answer

Sorry, you do not have a permission to answer to this question .